‘Sağlık’ terimi olumlu ve dinamik bir kavramdır. Genel olarak, sağlık, hastalık yokluğunu ifade eder. Bununla birlikte, sağlık, sadece hastalık yokluğunun çok daha fazlasını ima ettiğini, aşağıdaki sağlık tanımlarından açıkça anlaşılmaktadır:

Fiziksel sağlık:

Fiziksel sağlık, çalışanın sağlığındaki yetersizliği ifade eder. Çalışanın fiziksel sağlığı ve çalışmaları yakından ilgilidir. Sağlıksız bir çalışan hem niteliksel olarak daha az çalışır, kazalar olur ve işten yoksun kalırken, sağlıklı bir çalışan bunun karşısında sonuçlar üretir. Aynı durum, bir kuruluştaki sağlıklı çalışanların gerekliliği ve öneminin altını çizer.

Akıl sağlığı:

Bu, çalışanların zihinsel sağlamlığını ifade eder. Fiziksel sağlık iyi performans için önemli olduğu gibi ruh sağlığı da önemlidir. Tecrübe, zihinsel bozulmalar, zihinsel bozukluklar ve zihinsel hastalık gibi üç faktörün çalışanların zihinsel sağlığını bozduğunu göstermektedir.

Sağlığın Önemi :

‘Sağlık Zenginliktir’ derken sağlığın önemini açıklar. Hasta sağlığı yüksek devamsızlık işlevsel hoşnutsuzluk ve disiplinsizlik, düşük performans, düşük verimlilik ve daha fazla kaza ile sonuçlanır. Aksine, sağlığın doğal sonuçları, devamsızlık ve, kazalar ve meslek hastalıkları oranındaki azalmadır.

Kısaca, çalışan sağlığı önemlidir, çünkü:

1. Çalışan performansını hem niteliksel hem de fiziksel olarak korumak ve geliştirmek.

2. Çalışanların devamsızlığını  azaltın.

3. İşlevsel huzursuzluk ve disiplinsizliğin en aza indirilmesi.

4. Çalışanların moralini ve motivasyonunu arttırın.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here