Kekemelik

0
272

Çoğu zaman bir kişinin yaşam kalitesini etkileyen diğer insanlarla iletişim kurmasını zorlaştıran kekemelik konuşma bozukluğu olarak nitelendirilir. Peki, kekemelik tam olarak nedir?

Kekemelik bir hastalık değil, konuşma bozukluğudur ve ağırlıklı olarak 2-5 yaşlar arasında ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde kekemeliğe yatkınlık kızlara göre iki kat fazladır.

Kekemelik, seslerin, hecelerin veya sözcüklerin tekrarlandığı veya uzatıldığı, normal konuşma akışını bozan bir konuşma bozukluğudur. Bu konuşma kesintilerine, hızlı göz kırpmaları veya dudakların titremeleri gibi davranışlar eşlik edebilir.

Çocukluk döneminde kekelemenin geçici olarak ortaya çıkma nedeni çocuklardaki düşünme hızının konuşma hızından daha fazla olmasıdır. Kekeleyen çocuklar genelde düşünülenin tersine zekidir. Çocuklar hızlı düşündüğü için düşünme hızı önde konuşma hızı arkada kalır. Aile tarafından çocuğun konuşmasının düzeltilmesi için baskı yapılmaz ise kekemelik kendiliğinden de geçebilir. Kekemeliğe sebep olan faktörler korku ve strestir.

KEKEMELİK ÖNLENEBİLİR Mİ?

Hiç kimse kekemeliğin neden oluştuğunu bilmez, bu yüzden bunu önlemenin veya önlemenin yolu yoktur. Kekemeliğin çocuğunuz için bir sorun olabileceğini düşündüğünüzde veya fark ettiğinizde, bunu görmezden gelmemelisiniz. Erken müdahale yardımcı olabilir.

KEKEMELİK BELİRTİLERİ

Kekemelik, tekrarlanan kelimeler, sesler veya heceler ve normal konuşma hızındaki kesintilerle karakterize bir durumdur.

Örneğin, bir kişi aynı “K”, “G” veya “T” gibi ünsüzleri tekrarlayabilir. Belli sesler çıkarmakta ya da bir cümleye başlamakta zorlanabilirler.

Kekelemenin neden olduğu stres, aşağıdaki semptomlarda ortaya çıkabilir:

– Yüz tikleri, dudak titremeleri, aşırı göz kırpması, yüz ve üst vücutta gerginlik gibi fiziksel değişiklikler

– İletişim kurmaya çalışırken hayal kırıklığı

– Konuşmaya başlamadan önce tereddüt veya duraklama

– Konuşmayı reddetme

– “uh” veya “um” gibi ekstra seslerin veya sözcüklerin cümle haline getirilmesi

– Kelimelerin veya cümlelerin tekrarı

– Seste gerginlik

-Bir cümlede kelimelerin yeniden düzenlenmesi

– “Benim adım Nalaaaaaaan” gibi kelimelerle uzun sesler çıkarmak

Bazı çocuklar kekelediklerinin farkında olmayabilirler.

Sosyal ve yüksek stresli ortamlar, bir kişinin kekemeliğini artırabilir. İnsanlar arasındaki konuşma, kekeleyenler için zor olabilir.

KEKEMELİK NEDENLERİ

– Nörolojik faktörler ve ilaçlar (yetişkin dönemde başlayan kekemeliklerde/ edinilmiş kekemeliklerde).

– Psikolojik zorlanmalar, migren, yüksek anksiyete ve depresyon.

– Denetimci, düzenli, kuralcı ve aşırı titiz aile tutumları.

– Stres ve kaygı.

– Birdenbire yaşanan korku ve korkutmalar.

– Bireyin fiziksel yapısı ile çevresinden kaynaklanan unsurlar arasında var olan ilişkinin karmaşıklığı.

– Bir inmeden kaynaklanan beyin yaralanmaları nörojenik kekemeye neden olabilir.

– Şiddetli duygusal travma, psikojenik kekeme ye neden olabilir.

KEKEMELİK TEDAVİSİ

Öncelikle bireyin kekemeliğinin hangi kategoride olduğu yapılan testlerle tespit edilmektedir. Kekemelik tedavisi özel eğitimler eşliğinde, sıklıkla nefes egzersizleri, konuşma eğitimi şeklinde yapılmaktadır. Ancak kişinin içinde bulunduğu duruma bağlı olarak ek olarak ilaç tedavisinde uygulanmaktadır. Bu eğitimi gören hastalar kısa bir zamanda daha rahat konuşur hale gelmektedirler.

Tedavi ayrıca ebeveynlere çocuklarını destekleme yollarını öğretmeyi içerir. Aşağıdakileri yapmanız teşvik edilebilir:

  • Evde rahat bir ortam sağlayın.
  • Çocuğunuza konuşmak için birçok fırsat verin.
  • Yavaş ve rahat konuşun, böylece çocuğunuz hızlı konuşmak için baskı hissetmez.
  • Çocuğunuz konuşurken dinleyin. Cümlelerini bölmeyin veya bitirmeyin. Ne söylemek istediklerini söylemelerini bekleyin.
  • Nasıl verildiğine değil, çocuğunuzun söylediklerinin içeriğine odaklanın.

Kekemelik için çocuğunuzu terbiye etmeyin. Sabırlı ol. Çocuğunuz konuşurken sabırlı olmamak kekemeliği daha da kötüleştirir. Çocuğunuzu daha fazla utandırır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here